7s
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30 angielski JB 204 s_zaj.sport. RR s2   s_zaj.sport. RR s1 matematyka AL 110
2 8:35- 9:20 niemiecki SK K pozal.wiedzy AL 113 chemia EP 211 s_zaj.sport. RR s1 wf ML s1
3 9:30-10:15 matematyka AL 203 polski MO 206 polski MO 213 s_zaj.sport. RR s1 polski MO 202
4 10:20-11:05 fizyka EJ 213 s_zaj.sport. RR s1 polski MO 213 matematyka AL 108 geografia EW 201
5 11:10-11:55 wf ML s1 s_zaj.sport. RR s1 matematyka AL 219 fizyka EJ 213 biologia 219
6 12:15-13:00 pł-1/2 ML b2
pł-2/2 TZ b1
s_zaj.sport. RR s1 biologia 219 zaj. wych. iv 211 historia GW 202
7 13:20-14:05 geografia EW 201 pł-1/2 ML b2
pł-2/2 TZ b1
historia GW 208 angielski JB 213 niemiecki SK 3
8 14:10-14:55 informatyka iv 118 angielski JB 108 s_zaj.sport. RR s1 polski MO 202 plastyka WO 110
9 15:00-15:45 religia TB K chemia EP 211 s_zaj.sport. RR s1 s_zaj.sport. RR s1 religia TB 104
10 15:50-16:35 doradz. zaw. AK 213 muzyka ES 113 s_zaj.sport. RR s1 s_zaj.sport. RR s1  
Obowiązuje od: 15.09.2020r.
Drukuj plan
wygenerowano 14.09.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum